անստուեր

անստուեր

Dasnabedian 1995: 415

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 2,3
sans ombre

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՍՏՈՒԵՐ — (ի, աց.) NBH 1 0238 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c ա. ἅσκιος umbra carens, inopacus, lucidus, clarus Ուր չիք ստուեր, կամ մթութիւն. անաղօտ. լուսաւոր. պայծառ. ուր որ շուք չկայ. ... *Մաքուր լուսով եւ անստուերաւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾՄԱԿ — ( ) NBH 1 0166 Chronological Sequence: 6c, 14c ա. ἅσκιος umbra carens, inopacus Ո՛չ ծմակային, ո՛չ մթին. անստուեր. անաղօտ. *Անծմակ եւ անստուեր ճառագայթիւք: Իբրու յանծմակ յանստուար լոյս միշտ կեալ. Փիլ. լին. եւ Փիլ. ՟ժ. բան.: *Բարձրանալ յերկրաւոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՂԱՄՈՂ — ( ) NBH 1 0104 Chronological Sequence: 13c ա. Ոչ աղամողեալ. չխանգարեալ. անաղօտ. ուստի ʼի Հին բռ. գրի. *Անաղամող. անստուեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՒԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 1 0117 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ἅπειρος infinitus, sine termino Ոյր չիք ծայր եւ աւարտ. անսահման, անհուն, անվախճան. անզրաւ. ծար ճոթ չունեցօղ. ... *Աստուած զամենայն աւարտէ (այս ինքն բովանդակէ), եւ ոչ ինչ է յէակացս անաւարտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՍՏՈՒԵՐԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0238 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. ԱՆՍՏՈՒԵՐԱԿԱՆ ԱՆՍՏՈՒԵՐԱՓԱՅԼ. Տ. ԱՆՍՏՈՒԵՐ. *Անստուերական լոյս. Փէոդոր. խչ: *Արեգակն անստուերական. Շ. խոստ.: *Անստուերական երջանկացն: Անստուերափայլ լոյս. Նար. մծբ. եւ Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՍՏՈՒԵՐԱՓԱՅԼ — ( ) NBH 1 0238 Chronological Sequence: 10c, 12c ԱՆՍՏՈՒԵՐԱԿԱՆ ԱՆՍՏՈՒԵՐԱՓԱՅԼ. Տ. ԱՆՍՏՈՒԵՐ. *Անստուերական լոյս. Փէոդոր. խչ: *Արեգակն անստուերական. Շ. խոստ.: *Անստուերական երջանկացն: Անստուերափայլ լոյս. Նար. մծբ. եւ Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՍՏՈՒԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0238 Chronological Sequence: 6c գ. Անստուեր լուսափայլութիւն. անաղօտ պայծառութիւն. *Բոլորովին աչանալ, եւ անստուերութեամբ եւ ճառագայթատեսիլ լուսով շուրջանակի փայլատակունս ընդունել. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԿԱՅԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0306 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c չ. Առընթեր կալ. ʼի միասին կալ. եւ Առընթեր դնիլ. *Խաւար ոչ ունի առկայանալ՝ մերձ անստուեր լուսոյն. Շ. ամենայն չար.: *Ոչ յարմարական է բարւոյն եւ չարին ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՍՏԵՂՆ — (զան, զունք, զանց.) NBH 1 415 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 13c ա. ԲԱԶՄԱՍՏԵՂՆ որ եւ ԲԱԶՄԱՍՏԵՂՆԵԱՆ. Որ ունի զբազում ստեղունս, այսինքն զճիւղս, զոստս, իրօք կամ նմանութեամբ. բազմաշառաւիղ, բազմաճառագայթ. եւ բազմատեսակ. ... *Ուստի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՓԱՅԼԵՄ — (եցի.) NBH 1 474 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 9c, 10c, 12c ն. ἁπολαμπρύνω splendidum reddo, illustro Արտափայլել, պայծառացուցանել, ծագել. եւ Յայտնի առնել. *Զանապականան ճառագայթ անստուեր լուսոյն ʼի մտաւորս բացափայլեալ աշխարհ. Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՐԱԶԱՐԴԵԱԼ — ( ) NBH 1 0544 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c Գերազարդ. գերաշխարհիկ. *Գերազարդեալ գեղեցկագունութեամբ քան զադենական դրախտին զայն զծաղկափթիթ տնկոցն զտարածումն. Անան. եկեղ.: *Օրհնեալ ես փայտ գերազարդեալ: Գերազարդեալ տօն. Շ. ոտ. բարձր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.